Scene og Lys.

Jeg har også lang og mangslungen erfaring med å jobbe bak scenen som scene - og lystekniker. Senere også som teknisk sjef med ansvar for gjennføring av prøver og forestillinger, herunder også personalansvar. Både på faste scener og på turnéer.

1978. Scenetekniker/Nationatheatret.

1980-82. Scenetekniker/Riksteatret.

1982-85. Lystekniker/Rikteatret (lysmester på turné)

1985. Teknisk ansvarlig lys & scene på turné for Rikskonsertene.

1987-88. Teknisk sjef for Seniorteatret.

1991-2000. Teknisk sjef for Intimteatret.

2001. Teknisk ansvarlig for turné med Skoleteatret.

1999-2004. Lysmester på de årlige Bærums Verk-spillene.

I samme periode; Lysmester for Bærum Amatørteaterlag.

I tillegg, større og mindre engangsoppdrag med lysseting/kjøring for konserter ol.