REGI OG KURS

Revyen "Med liv og mere lyst." (for Stovner eldresenter 1994.) 

Milleniumsilden "Ild for Live" Grue kommunale musikkskole 1999.)

Årlige teaterkurs for barn på Sfo/Tåsen, regi og manusskriving 2005-2018.