Sangeren

Når jeg ikke er for travel med alt annet, synger jeg i kor. HumKoret. Vi er seremonikoret til Oslo regionlag av Human Etisk Forbund. der synger jeg 2 bass.